اخبار ارز
پایگاه خبری ارز در ایران
بایگانی دسته بندی

اخبار

این قسمت شامل دو زیر دسته اخبار “ارزهای دیجیتال” و “ارزهای بانکی” می باشد.

ارز دیجیتال به طور خلاصه یک ارز رمزنگاری شده می باشد که به صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل خواهد شد.

اساس این ارزها صفر و یک می باشد.

ارز بانکی بر خلاف ارزهای دیجیتال وجود خارجی دارند.

آن ها یک نوعی از پول می باشند که توسط دولت ها پذیرفته شده اند و به صورت سکه و کاغذ تولید می شوند.

  1. این قسمت ما سعی کرده ایم تا اخبار را به صورت روزانه بروز نماییم.
  2. ارز های دیجیتال در این قسمت خود شامل خبرهای ایران و بین الملل می باشد.
  3. ارزهای بانکی  در این قسمت خود شامل خبرهای  ایران و بین الملل می باشد.