بایگانی دسته بندی

اروپا

اخبار ارز دیجیتال بین الملل شامل آخرین خبر ها در باب ارز دیجیتال در خارج از کشور ایران می باشد.

ما در اخبار ارز دیجیتال بین الملل از خبرهای مربوط به قوانین کشوری گرفته تا خبر های عمومی را برای کاربران پوشش خواهیم داد.

ارز دیجیتال به طور خلاصه یک ارز رمزنگاری شده می باشد که به صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل خواهد شد.

اساس این ارزها صفر و یک می باشد.

ارز بانکی بر خلاف ارزهای دیجیتال وجود خارجی دارند.

آن ها یک نوعی از پول می باشند که توسط دولت ها پذیرفته شده اند و به صورت سکه و کاغذ تولید می شوند.

این قسمت ما سعی کرده ایم تا اخبار را به صورت روزانه بروز نماییم.