بایگانی دسته بندی

تکنولوژی بلاک چین

دسته تکنولوژی بلاک چین شامل

  • بلاک چین چیست؟
  • کارآیی بلاک چین
  • کاربرد بلاک چین
  • دلایل استفاده از بلاک چین
  • تفاوت بانک اطلاعاتی قدیم با بلاک چین
  • پول باستانی یا دفترکل

می باشد که هر کدام از موارد دارای زیر دسته می باشند و به طور مفصل درباره هر کدام توضیح خواهیم داد.

واژه تکنولوژی به معنای نحوه ی ایجاد و ویژگی های دستگاه ها،ابزارها،ماده ها و فرایند هایی هستند که نیازهای انسان را برطرف می نمایند.

بلاکچین را میتوان به عنوان بایگانی ای در نظر گرفت که روی آن اطلاعات ثبت می شوند.

تکنولوژی بلاک چین به سه صورت اجرا خواهد شد.

  • بلاک چین عمومی ضد انحصاری

  • بلاک چین عمومی انحصاری

  • بلاک چین خصوصی انحصاری